^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

24.02.2021 - Mimořádné opatření

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:

▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení)

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Vedení ZŠ Libina

13.02.2021 - Školy zůstávají ve stejném režimu jako doposud

Ukončení nouzového stavu nemá mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5.

Žákům 1. a 2. ročníků je povolena osobní přítomnost ve škole a tito žáci budou tedy dále vzděláváni prezenčně.

Žáci 3. - 9. ročníků budou vzděláváni distančním způsobem a budou se dále řídit platným rozvrhem v aplikaci DM Software.

Vedení ZŠ Libina

5.2.2021 - Hledáme nejlepšího mladého chemika

I přes distanční výuku, která probíhá s přestávkami od loňského jara, se žákům devátých ročníků podařilo skvěle reprezentovat naši školu. Do krajského kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika 2020/2021 postoupili . . .

čti dále

Copyright © 2015. Základní škola Libina