^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

17.03.2020 - Zápis do 1. ročníku v ZŠ Libina

Zápis do 1. ročníku ZŠ Libina pro školní rok 2021/2022 proběhne bez osobní přítomnosti dětí i jejich zákonných zástupců, osobní schůzky se nekonají.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která provázejí tento školní rok a k Opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce do ZŠ pro školní rok 2021/2022, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vám oznamujeme, že v letošním roce zápis do 1. ročníku ZŠ Libina pro školní rok 2021/2022 proběhne bez osobní přítomnosti dětí i jejich zákonných zástupců, tedy v distanční podobě.

Termín zápisu od 1. 4. do 20. 4. 2021.

Nejprve je nutná elektronická registrace ZDE. Podrobný postup registrace viz. článek níže. Registrací bude Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo, které bude automaticky zasláno na email zadaný během této registrace.

Dále zákonný zástupce vyplní údaje do Zápisového lístku a Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Podepsané dokumenty spolu s prostou kopií rodného listu dítěte doručí do ZŠ Libina nejpozději do 20. 4. 2021 následujícím způsobem:

  • poštou na adresu školy: Základní škola Libina, příspěvková organizace, Libina 548, 788 05 Libina (s termínem podání – podací razítko nejpozději do data 20. 4. 2021),
  • osobním doručením do poštovní schrány školy, která se nachází vedle hlavního vchodu ZŠ Libina 548 (Hlavní budova).

Budete-li pro dítě žádat odklad školní docházky pro školní rok 2021/2022, je nutné navíc vyplnit i Žádost o odklad povinné školní docházky a s touto žádostí dodat i vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a doporučení odborného lékaře (např. pediatra) nebo klinického psychologa.

V případě, že nemáte možnost si Zápisový lístek, Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Žádost o odklad vytisknout, budou vytištěné formuláře připraveny k možnému vyzvednutí ve vestibulu školy v budově ZŠ Libina 548 (Hlavní budova) v pracovní dny 1. 4. – 20. 4. 2021 vždy od 8:00 do 14:00.

Zápis je určen pro děti:

  • které k 31. srpnu 2021 dovrší 6 let,
  • kterým byl při minulém zápisu udělen odklad začátku povinné školní docházky o jeden školní rok,
  • které dovrší 6 let v období od září do konce prosince 2021, jsou-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé, požádá-li o to jejich zákonný zástupce a doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
  • které dovrší 6 let v období od ledna do konce června 2022, jsou-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé, požádá-li o to jejich zákonný zástupce a doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Kritéria přijetí:

  • dítě s trvalým pobytem v Libině,
  • dítě s trvalým pobytem mimo Libinu.

V souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o přijetí již automaticky zasíláno, ale bude oznámeno novým způsobem, a to zveřejněním seznamu přijatých žáků (jejich registračních čísel přidělených během registrace k zápisu) na veřejně přístupném místě ve škole (na vchodových dveřích) a na webových stránkách školy.

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Omlouváme se za vniklé problémy a moc děkujeme za Vaši spolupráci, vstřícnost a pochopení v této pro nás všechny složité situaci.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat Mgr. Bc. Iva Navrátilová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , telefon: +420 601 562 383, Mgr. Naděžda Kalivodová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: +420 602 258 143

Mgr. Bc. Iva Navrátilová, ředitelka školy

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápisový lístek

Žádost o odklad povinné školní docházky

17.3.2021 - Elektronická registrace k zápisu do 1. ročníku v ZŠ Libina

Elektronická registrace k zápisu do 1. ročníku ZŠ Libina nám umožňuje jednoduše přímo z domova přihlásit vaše dítě k zápisu do 1. ročníku. Registraci je možno provést na internetové adrese https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zslibina/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

Po přistoupení na odkaz se nám zobrazí formulář (pokud se zobrazí jiný, vyhledejte v levé části obrazovky odkaz Přihláška do 1. ročníku ZŠ a klikněte na něj):

Na formuláři je možno přihlásit najednou až 5 dětí, za podmínky, že mají stejného zákonného zástupce.

U každého dítěte je nutné povinně vyplnit položky: Jméno, Příjmení, Datum narození, Obec, PSČ. Ostatní údaje, tedy Ulice, Číslo popisné/orientační a Část obce jsou nepovinné.

V části formuláře Ostatní můžeme pomocí zaškrtávacího pole škole dát na vědomí, zda a v jaké třídě má dítě na této škole sourozence, zda budete pro dítě žádat odklad povinné školní docházky, či zda byl dítěti odkad již udělen v minulém roce.

Přihlášku škole odešlete kliknutím na tlačítko Potvrdit a přejít na výběr termínu. Po kliknutí se zobrazí formulář pro výběr termínu.

Možnost přihlášení nám signalizuje text Přihlásit vedle zvoleného termínu.

Dokončení registrace provedeme kliknutím na tlačítko Dokončit registraci, čímž dojde k odeslání dat škole. Na e-mailovou adresu rodiče zadanou při registraci přijde po úspěšné registraci e-mail s potvrzením termínu a registračním číslem žáka.

Mgr. Bc. Iva Navrátilová

 

13.03.2021 - Putování za jarním pokladem

Ahojte družiňáčci, abychom Vám trošku zpříjemnily toto období, pojďme si společně vyzkoušet geocaching. Co takhle smysluplně strávit společné chvíle s rodinou v přírodě? Zveme Vás na cestu za pokladem... .

číst dále

12.03.2021 - Zimní tvoření ve školní družině

V lednu jsme se v družině sešli opět pouze s prvňáčky a druháčky. Paní Zima nám letos konečně dopřála i trošku toho sněhu, a tak jsme si ji mohli užívat se vším všudy. Třeba soutěž ve sněhových stavbách, kdy dětem pod rukama vznikali Olafové, hrady Harryho Pottera a další parádní výtvory. A co teprve pořádná koulovačka, zimní honička nebo bobování, to byla teprve senzace. Vyzmrzaní jsme se pak vraceli do družiny a vařili si teplý čaj a četli pohádky... .

číst dále

28.02.2021 - Masopust

V pátek 26.2. 2021 si žáci 2.B ZŠ v Horní Libině společně s třídní učitelkou, p. asistentkou a p. vychovatelkou uspořádali masopustní průvod. V hodině výtvarné výchovy si žáci připravili své masky, u některých se při výrobě zapojili i rodiče a někteří si masku dodělávali v rámci výtvarné činnosti v odpolední družině s p. vychovatelkou L. Salačovou.

číst dále

Copyright © 2015. Základní škola Libina