^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

13.05.2021 - Informace k návratu žáků 1. stupně do školy od 17. 5. 2021

Na základě jednání vlády ČR ze dne 10. května 2021 byly MŠMT ČR vydány informace o změnách v provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021.

Od pondělí 17. května 2021 se obnovuje prezenční výuka žáků 1. stupně bez rotací. K prezenční výuce se vrací všichni žáci 1. stupně ZŠ.

Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, budou mít obědy od 17.5.2021 automaticky přihlášené. Pokud nebudete chtít, aby Vaše dítě na obědy chodilo, je nutné obědy odhlásit.

Testování žáků ve škole u kostela bude probíhat v pondělí 17.5.2021 jako doposud od 6:15 hod.

Vedení ZŠ Libina

06.05. 2021 - Informace pro rodiče a žáky - výuka od 10. 5. 2021

Informace o provozu školy od 10. 05. 2021

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 3. května 2021 byly MŠMT ČR vydány informace o změnách v provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021.

Od 10. května 2021 se k rotační prezenční výuce vrací všichni žáci II. stupně.

Třídy se budou řídit následujícím harmonogramem:

10. 05. - 14. 05

-         prezenční výuka se týká žáků VI. B, VII. B, VIII. B a IX. B

-          žáci VI. A, VII. A, VIII. A a IX. A zůstávají doma na distanční výuce

17. 05. - 21. 05.

-          prezenční výuka se týká žáků VI. A, VII. A, VIII. A a IX. A

-          žáci VI. B, VII. B, VIII. B a IX. B zůstávají doma na distanční výuce

V následujících týdnech, pokud nedojde ke změně, bude tato rotační výuka pokračovat v nastaveném režimu.

V rámci prezenční výuky bude standardně probíhat i odpolední vyučování. 

Na základě rozhodnutí MZ ČR musí být žáci vracející se do škol pravidelně testováni. Testování bude probíhat každé pondělí a čtvrtek za přítomnosti pověřených osob. Harmonogram testování je následující:

7:15 – 7:30 – VI. B a VII. B

7:30 – 8:45 – VIII. B a IX. B

Rádi bychom poprosili rodiče i žáky o dodržování stanoveného času.

Testovat se nemusí žáci, kteří se prokáží potvrzením o prodělání onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo déle než 90 dní.

Žáci, kteří navštěvují třídy B a kteří se stravují ve školní jídelně, budou mít obědy od 10. 05. automaticky přihlášené. Pokud nebudete chtít, aby Vaše dítě na obědy chodilo, je nutné obědy odhlásit nejpozději do 07. 05. 2021 do 9:00. Žáci na distanční výuce mají na obědy také stále nárok.

V dalším týdnu, od 17. 05 do 21. 05, budou automaticky přihlášeny obědy všem žákům, kteří navštěvují třídy A a kteří se stravují ve školní jídelně.

Žákům, kteří budou doma na distanční výuce, budou obědy vydávány do jídlonosičů v době od 13:35. 

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte. 

Z důvodu zachování homogenity tříd nebude na hlavní budově v době od 10. 05. 2021 až do odvolání realizován školní klub. 

Vedení ZŠ Libina

08.04.2021 - Informace o provozu školy od 12. 4. 2021

V souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN, MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN)

bude od 12. 4. 2021 výuka na ZŠ Libina probíhat následovně:

1. stupeň ZŠ – rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech)

2. stupeň ZŠ – distanční výuka

Rozpis rotační prezenční výuky 1. stupně:

v 15. týdnu od 12. 4. - 16. 4. 2021 – třídy I., II. A, II. B., III.

v 16. týdnu od 19. 4. – 23. 4. 2021 – třídy IV. A, IV. B., V. A, V. B

výše uvedená rotační prezenční výuka bude probíhat v jednotlivých týdnech až do odvolání.

Copyright © 2015. Základní škola Libina