^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Ředitelské volno - 25. říjen 2017

Z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektrické energie vyhlašuji na základě ustanovení paragrafu 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pro žáky ZŠ Libina ředitelské volno na středu 25. října 2017.

Mgr. Jaroslav Vojáček, ředitel ZŠ Libina

Informace o florbalovém kroužku pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče, vzhledem k velkému zájmu o kroužek florbalu jsem nucen žáky rozřadit do 2 skupin dle věku. Žáci a žákyně 2. a 3. tříd (SKUPINA A) budou na florbal docházet v sudé týdny. Žáci a žákyně 4. a 5. tříd (SKUPINA B) v liché týdny (tj. každá skupina bude mít florbal 1x za 14 dní). Prosím o dodržování a kontrolu dle kalendáře. 10. 10. 2017 (lichý týden) začínají žáci 4. a 5. tříd (skupina B). Časová dotace ani termín se nemění (ÚT od 14:00 do 15:00). Děkuji za pochopení.
                                                                                                                                                   Mgr. Zdeněk Šenk

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

1. Nový školní rok bude zahájen v pondělí 4. září 2017

2. Žáci 2. až 9. ročníku se dostaví před budovu školy v 8.30 hod.

3. Slavnostní zahájení pro žáky 1. ročníku se uskuteční v sále Kulturního domu Libina v 09:00 hod.

4. Aktovky a přezůvky si žáci vezmou s sebou

5. Loňská třída 3.B (letošní 4.B) zůstává v tomto školním roce spolu s třídou 1.B v budově školy č. 520 (horní část obce)

 

Umístění tříd ve školním roce 2017/2018

ZŠ č.31 (u kostela):           1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A

ZŠ č.520 (Horní Libina):     1.B, 4.B

ZŠ 548 (měšťanka):           5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7., 8., 9.

Copyright © 2015. Základní škola Libina