^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

1. Nový školní rok bude zahájen v pondělí 4. září 2017

2. Žáci 2. až 9. ročníku se dostaví před budovu školy v 8.30 hod.

3. Slavnostní zahájení pro žáky 1. ročníku se uskuteční v sále Kulturního domu Libina v 09:00 hod.

4. Aktovky a přezůvky si žáci vezmou s sebou

5. Loňská třída 3.B (letošní 4.B) zůstává v tomto školním roce spolu s třídou 1.B v budově školy č. 520 (horní část obce)

 

Umístění tříd ve školním roce 2017/2018

ZŠ č.31 (u kostela):           1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A

ZŠ č.520 (Horní Libina):     1.B, 4.B

ZŠ 548 (měšťanka):           5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7., 8., 9.

04.04.2017 - Zápis do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018 se bude konat v úterý 4. 4. 2017 od 13:00 hodin v budově u kostela.

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011, tedy děti, které do 31. 8. 2017 dosáhnou věku 6 let

S sebou k zápisu přineste:

1) rodný list dítěte

2) vyplněný dotazník pro rodiče žáka

3) příp. soudní rozhodnutí (pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny nebo dítě svěřené do péče jiné osobě).

 

Pozn. ze školského zákona: Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč.

Copyright © 2015. Základní škola Libina