^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

22. 09. 2021 - Žáci čtvrté třídy na dopravním hřišti

Žáci čtvrté třídy na dopravní hřišti

Jen několik žáků v naší třídě už má 10 let, kdy by mohli být sami účastníky silničního provozu, tudíž jezdit sami bez dozoru dospělých na silnici. Všichni dne 9. září v Mohelnici na dopravním hřišti ukázali, že jízdu na jízdním kole zvládají velmi dobře. To ale vůbec nestačí. Své teoretické znalosti si zopakovali v učebně při zhlédnutí interaktivního pořadu pro cyklisty. Obtížnější to bylo uplatnit přímo na hřišti plném dopravních značek a křižovatek. Zábavnější pro děti byla jízda na různých šlapacích vozech.

Marta

Marta2

 

22. 09. 2021 - Vítání prvňáčků

Máme 29 nových prvňáčků

Letošní školní rok začal pro nové prvňáčky tradičním slavnostním přivítáním v obřadní síni obecního úřadu za účasti pana starosty, paní ředitelky školy, paní zástupkyně pro 1. stupeň, jejich třídních učitelek, rodičů, prarodičů a dalších příbuzných. Však to byla velká slavnost!

Všechny školáky přivítala paní ředitelka Mgr. Bc. Iva Navrátilová. Moudré rady do školního života jim předal pan starosta Mgr. Aleš Skála. Každou první třídu přivítala paní učitelka třídní. I. A Mgr. Silvie Pecherová a I. B Mgr. Eva Štenclová. Po uvítání následovalo pasování prvňáčků. Noví žáčci naší školy dostali krásnou bílou šerpu s nápisem a drobné dárečky. Následovalo první společné focení. 

Druhý školní den se prvňáci poprvé posadili do školních lavic ve svých třídách. V budově u kostela je 1. A, kterou navštěvuje 10 chlapců a 5 děvčat.Do třídy 1. B, která je umístěna v budově školy v horní Libině, nastoupilo 10 chlapců a 4 dívky. Na děti čekaly nazdobené třídy a lavice plné krásných školních pomůcek, nových učebnic a sešitů. Počáteční nejistota a menší obavy dětí co se bude ve škole dít, se brzy rozptýlily. Nyní již dělají první krůčky na své dlouhé cestě za vzděláním.

Přejeme jim, aby se jim stále dařilo a zdárně došly do cíle.

Mgr. Silvie Pecherová a Mgr. Eva Štenclová

Libinske noviny Silva

Libinske noviny Eva

 

26. 08. 2021 - Informace k zahájení školního roku

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude pro žáky 2. – 9. ročníku slavnostně zahájen ve středu

1. 9. 2021 v 7:50 v jednotlivých budovách školy.

Umístění tříd pro školní rok 2021/2022:

ZŠ u kostela           třídy I. A, II., III. A, IV., V. A, V. B

ZŠ Horní Libina      třídy I. B, III. B

ZŠ u kina                třídy VI. A, VI. B, VII. A, VII. B, VIII. A, VIII. B, IX. A, IX. B

Slavnostní zahájení pro žáky 1. ročníku proběhne v obřadní síni Obecního úřadu v Libině ve středu 1. 9. 2021                 

v   9:00 hod. žáci I. A

v   9:30 hod. žáci I. B

Školní družina bude v provozu od 1. 9. 2021 v době od 6:15 do 16:00.

28. 06.2021 - Poznáváme svoji obec

V úterý 22. 6. 2021 třída 4. A vyšla společně s paní knihovnicí na naučnou vycházku obcí Libina nazvanou „Poznáváme svoji obec.“ Žáci shlédli různé zajímavé budovy, místa i lípu tisíciletí. Prohlédli si budovu knihovny od sklepa po půdu a z balkónu si užívali krásný výhled na náměstí a okolí. Poté se usadili na židličky, do rukou vzali pastelky, fixy nebo štětce a pustili se do kreslení zážitku z procházky.

Krásné výkresy si můžete prohlédnout na výstavce v knihovně. Zvou žáci 4. a spolu s paní učitelkou Andreou Vaškovou a paní knihovnicí Lenkou Janků.

Vaskova

Vaskova1

 

 

 

Copyright © 2015. Základní škola Libina