^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Ostatní soutěže

04.12.2019 - Mikulášské psaní na klávesnici

Stejně jako tomu bylo minulé roky i letos jsme vyrazili do Uničova na 23. ročník  Mikulášské soutěže v psaní na klávesnici, kterou pořádá SPŠ a SOU Uničov. Tento rok se do soutěže přihlásily školy: ZŠ Libina, ZŠ Štěpánov, ZŠ Dlouhá Loučka, ZŠ Medlov, ZŠ U Stadionu Uničov, ZŠ Pionýrů Uničov, ZŠ Luká, ZŠ Šumvald, ZŠ Vítězná Litovel, ZŠ Haškova Uničov a ZŠ nám. Svobody Šternberk. Opět došlo na rozdělení do dílčích skupin a z těchto skupin byl určen celkový vítěz. V naší skupině byl nejlepší Ondřej Ješko, který se v naší skupině umístil na prvním místě, na druhém místě byl Matěj Bartoněk. V celkovém pořadí obsadil Ondra Ješko vynikající třetí místo, za které obdržel krásnou věcnou cenu. Naši školu reprezentovali: Ondřej Ješko, Miroslav Sedláček, Tereza Martinková, Tereza Přibylová, Matěj Bartoněk, Ondřej Žáček, Viktor Lašák, Kristýna Hudcová, Adam Chlup a Daniel Halouzka. Všem žákům děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy.

Ing. Roman Hanák

2019 12 04 Psani A

2019 12 04 Psani B

2019 12 04 psani

 

10.05.2019 - Zlatý list

Žáci naší školy se dne 10.5. zúčastnily přírodovědně - ekologicko- sportovní soutěže Zlatý list v Uničově. Soutěž organizoval DDM Vila Tereza v městském parku v Uničově. Školu reprezentovalo 18 žáků ze 6. 7. a 8. tříd. Mladší žáci se umístili na 7. místě a starší žáci obsadili 10. a 11. místo.

Blahopřejeme k pěknému umístění.

Mgr. Jana Talandová

2019 05 10 zlaty list

17.04.2019 - "Voda pro všechny" ("Water for All“)

Ministerstvo zemědělství letos opět vyhlásilo soutěž pro žáky základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií u příležitosti Světového dne vody 2019.

Žákyně ZŠ Libina Simona Slámová z 8.B získala krásné 10. místo v celorepublikové soutěži "Voda pro všechny" se svoji černobílou fotografii se stejnojmenným názvem. Z Olomouckého kraje byla vybrána porotou jako jediná.   Mezi 38 nominovaný byla úspěšná i její spolužačka Eliška Piňosová. Do soutěže se zapojilo celkem 8 žáků naší školy z 2. stupně:

Adéla Krischková 6.A

Kristýna Janušová   7.A

Daniela Ponížilová 7.A

Matěj Talanda 7.B

Simona Slámová 8.B

Eliška Piňosová 8.B

Patrik Janoš 8.B

Adam Dubový 9.třída

Do soutěže se zapojilo více než 2500 dětí z téměř 250 škol z celé České republiky. Porota nejdříve vybrala 80 finalistů (42 obrázků a 38 fotografií) a následně vyhodnotila nejlepších 10 prací v každé kategorii. V pondělí 15. dubna 2019 rozhodla odborná porota složená ze zástupců pořadatele o výsledcích dětské soutěže.Světový den vody se slaví z iniciativy Organizace spojených národů od roku 1992 na celém světě dne 22. března. Každý rok se snaží vodu představit z jiného pohledu. Celosvětovým tématem letošního roku je heslo :“Voda pro všechny“.

Voda má zásadní význam pro život na Zemi. Letošní téma se proto zabývá otázkou zajištění dostupnosti a udržitelného hospodaření s vodou na naší planetě.

Cílem soutěže bylo, aby si děti uvědomily význam vody, aby jí chápaly jako obnovitelný a přitom omezený přírodní zdroj, aby pochopily a uvědomily si, jak je důležité s vodou šetrně hospodařit. Zejména v době probíhající klimatické změny význam vody vzrůstá a šetrné hospodaření a zajištění vodních zdrojů pro budoucí generace nabývá na významu.

2019 04 17 Voda foto

Výhercům srdečně gratulujeme a přejeme další úspěchy ve fotografování.

Nominovaná díla budou prezentována na výstavě v Národním zemědělském muzeu od konce dubna do konce července.

 http://eagri.cz/public/web/mze/voda/osveta-a-publikace/detska-soutez/rok-2019/vyherci-souteze-voda-pro-vsechny/

 Za komisi výtvarné výchovy Mgr. Jana Talandová

2019 04 17 Voda pro vsechny

01.02.2019 - Výtvarná soutěž Zima

Žáci Základní školy Libina se zúčastnili výtvarné soutěže ZIMA,  kterou vyhlásila  DDM VILA TEREZA. Do soutěže se zapojili žáci 1. i 2.stupně v hodinách výtvarné výchovy i člověk a svět práce. Celkem se do výtvarné soutěže přihlásilo 358 prací, z toho 13 prací kolektivních a to z Uničova a okolí. 

Z vybraných výtvarných i tvůrčích prací byly oceněni tito žáci:

 

1. stupeň:  Viola Králová  a Klára Pospíšilová 4.třída

 

2. stupeň: Samuel Klapil a Michal Schartel  6.B -  ptačí budky

                Martina Jančíková  7.A -  sněhulák ze skartovaného papíru

                Adam Dubový 9.třída – zimní vesnice – kresba tužkou 

 

Žáci byli oceněni účastnickými listy a pěknými cenami. Výstava všech prací probíhá v prostorách hlavní budovy DDM Vila Tereza v Uničově. Vítězné práce jsou označené logem DDM. Všem moc gratuluji a přeji  další úspěchy ve výtvarných soutěžích. Velké díky patří rovněž vyučujícím. 

Za předmětovou komisy výtvarné a hudební výchovy : 

Mgr. Jana Talandová

2019 02 01 Vytvarna soutez 01

 2019 02 01 Vytvarna soutez 02

1.3.2020 - Můj dům, moje město

Finále stavební soutěže Můj dům, moje město, se neslo ve znamení libinských žáků. V konkurenci 12 účastníků ze škol okresu Šumperk, vybojoval se svou skvělou stavbou fantastické 1. místo Filip Pospíšil ze 7.A a skvělé 3. místo Daniel Karásek ze 7.A . Soutěž byla výborně organizačně i sponzorsky zajištěna a kluci si odnesli krásné a hodnotné ceny. Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy. 
                                                                                                                                        Ing. Jana Vavrušová
2020 stavební soutěž 32020 stavební soutěž 4
2020 stavební soutěž 5
2020 stavební soutěž 1
Copyright © 2015. Základní škola Libina