^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

IVOŠ

 

Identifikační údaje a anotace projektu IVOŠ

Název projektu: IVOŠ - zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0154

Předkladatel: UP Olomouc, Pedagogická fakulta, Katedra technické a informační výchovy

Vedoucí projektu: PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Typ projektu: ESF – Operační Program – Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo OP: CZ.1.07

Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy: 01

Název výzvy: Olomoucký kraj - 1. kolo výzvy pro GP - oblast podpory 1.1

Prioritní osa: 7.1

Anotace projektu 

Společný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a 17 partnerských ZŠ Olomouckého kraje je zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění nových metod výuky s využitím multimediální techniky, efektivní využívání ICT při výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů 2. stupně ZŠ. Projekt řeší tvorbu výukových interaktivních modulů pro výuku předmětů: anglický jazyk, český jazyk, matematika, fyzika, biologie a zeměpis na ZŠ. Projektem dojde k rozvoji partnerství a vytvoření sítě partnerských (spolupracujících) škol v oblasti předávání a získávání zkušeností, spolupráce a vzájemné kooperace.

Cíle projektu 

zavedení nových výukových činností včetně tvorby modulových interaktivních výukových programů s důrazem na předměty: anglický jazyk, český jazyk, matematika, fyzika, biologie a zeměpis.

zlepšení podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech pořízením interaktivních didaktických pomůcek (interaktivní tabule atd.)

rozvoj partnerství a síťování zapojených škol, rozvoj spolupráce fakultních ZŠ, základních škol zřizovaných obcemi (městy) a akademickým prostředím PdF UP Olomouc

 

Copyright © 2015. Základní škola Libina