^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

IROP - Jazyková učebna

IROP - Jazyková učebna

 IROP CZ RO B C RGB

 

Název projektu: Vybudování jazykové učebny v ZŠ Libina

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004019

Realizace: rok 2021

Rozpočet projektu: 3 240 598,75 Kč

Předmětem projektu je vybudování jazykové učebny a její vybavení komplexním jazykovým digitálním systémem pro výuku cizích jazyků, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu a zajištění bezbariérovosti k nově vybudované učebně. Dojde také k úpravě venkovního prostranství areálu ZŠ Libina.

Hlavním cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí žáků – konkrétně cizích jazyků a práci s digitálními technologiemi, a to prostřednictvím zmodernizování stávající učebny cizích jazyků.

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

Copyright © 2015. Základní škola Libina