^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

EU projekt

 

 

 

 

Zahájení projektu:1.5.2011

Ukončení projektu:31.10.2013

V rámci projektu „Škola hrou“ jsme se zaměřili na inovaci a zkvalitnění výuky k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti a na individualizaci výuky v oblasti digitálních technologií a na inovaci. Pedagogové vypracovali kvalitní sady vzdělávacích materiálů pro český a anglický jazyk, matematiku, zeměpis, dějepis, přírodopis a hudební výchovu. Všechny materiály byly vždy ověřovány ve výuce a pečlivě evidovány a ukládány pro další využití.  

Někteří vyučující prošli kurzy, které jim pomohly při výuce a při tvorbě DUMů. Všechny výukové materiály byly tvořeny tak, aby žáci danou problematiku lépe pochopili. Hodiny byly pro žáky zajímavější, motivující a obsahovaly mnoho nových interaktivních prvků, testů a hypertextových odkazů. Všechny hodiny jsou tvořeny tak, aby mohly být odučeny v multimediální učebně, v počítačové učebně nebo přímo ve třídě za pomocí notebooku a dataprojektoru.

Díky finančním prostředkům z projektu EU peníze školám jsme dostali možnost zakoupit nové technické vybavení. Na škole jsme vybavili novou počítačovou učebnu a zakoupili jsme také notebooky pro pedagogické pracovníky a dva dataprojektory, aby bylo možné výukové materiály odučit v jakékoliv učebně. Hodiny se staly velmi kvalitní a zajímavé, což mimo jiné ocenila i školní inspekce, které nás navštívila v době testování DUMŮ.

            Pedagogičtí pracovníci, kteří vytvářeli vzdělávací materiály, byli za svou namáhavou a kvalitní práci finančně odměněni.

            Můžeme říct, že všechny cíle v našem projektu byly naplněny a výuka na naší škole se díky tomu zkvalitnila a stala zajímavou pro většinu žáků.

Pokud máte zájem o materiály, které byly vytvořeny na naší škole, napište si o ně na adresu školy nebo si je můžete stáhnout na  https://www.dumy.cz ( pro vyhledání DUMů ZŠ Libina  zadejte jméno vkladatele: Roman Hanák).

Copyright © 2015. Základní škola Libina