^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

23. 10. 2021 - Školní akce

Vzdělávací kempy

Ve dnech 16. – 20. srpna 2021 se na naší škole uskutečnily Vzdělávací kempy, které připravila Asociace školních sportovních klubů společně s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Tato aktivita vznikla za účelem zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol z důvodu pandemie koronaviru. Vzdělávací dny byly žákům poskytovány zcela zdarma a rovněž zdarma byly žákům zajištěny svačinky a obědy ve školní jídelně.

Vzdělávací dny

 

Využití EVVO zahrady žáky ZŠ Libina

Zahradu poměrně hojně navštěvují žáci I. a II. stupně a také školní družina, a to převážně v předmětech: přírodověda, přírodopis, výtvarná výchova, člověk a svět práce, ale i v ostatních předmětech jako jsou zeměpis, cizí jazyky a výchovy.

Enviromentální učebna

 

Anthropos

 Stejně jako v předchozích letech tak i letos žáci šestého ročníku Základní školy Libina navštívili pavilon ANTHROPOS Moravského zemského muzea v Brně. Zde se pod vedením zkušené lektorky seznámili nejprve s historií a vznikem samotného pavilonu a poté v rámci komentované prohlídky s vývojovými mezníky v evoluci člověka.

Projektový den mimo školu - ANTROPOS

Copyright © 2015. Základní škola Libina