^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

23. 10. 2021 - Oznámení

Ve dnech 25. 10. a 26. 10. 2021 bude výuka na naší škole probíhat dle platného rozvrhu v DM Softwaru.

Vedení ZŠ Libina

23. 10. 2021 - Školní akce

Vzdělávací kempy

Ve dnech 16. – 20. srpna 2021 se na naší škole uskutečnily Vzdělávací kempy, které připravila Asociace školních sportovních klubů společně s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Tato aktivita vznikla za účelem zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol z důvodu pandemie koronaviru. Vzdělávací dny byly žákům poskytovány zcela zdarma a rovněž zdarma byly žákům zajištěny svačinky a obědy ve školní jídelně.

Vzdělávací dny

 

Využití EVVO zahrady žáky ZŠ Libina

Zahradu poměrně hojně navštěvují žáci I. a II. stupně a také školní družina, a to převážně v předmětech: přírodověda, přírodopis, výtvarná výchova, člověk a svět práce, ale i v ostatních předmětech jako jsou zeměpis, cizí jazyky a výchovy.

Enviromentální učebna

 

Anthropos

 Stejně jako v předchozích letech tak i letos žáci šestého ročníku Základní školy Libina navštívili pavilon ANTHROPOS Moravského zemského muzea v Brně. Zde se pod vedením zkušené lektorky seznámili nejprve s historií a vznikem samotného pavilonu a poté v rámci komentované prohlídky s vývojovými mezníky v evoluci člověka.

Projektový den mimo školu - ANTROPOS

23. 10. 2021 - Pomoc obcím postiženým tornádem

Pomoc obcím postiženým tornádem

Několika obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska na jižní Moravě prošla ve čtvrtek 24. června 2021 okolo 19:20 večer extrémní bouře s krupobitím a tornádem. Kriticky bylo zasaženo sedm obcí. Jednou z nejpostiženějších byla obec Hrušky, které se rozhodla třída IX. B (bývalá VIII. B) finančně pomoci.

Žáci této třídy hned druhý den po odvysílání reportáže o tornádu navrhli spolu s paní učitelkou Janou Vavrušovou uspořádat sběrovou akci, jejíž výtěžek by byl věnován postižené obci. S chutí se vrhli ihned do práce a zorganizovali s pomocí vedení školy ze dne na den Sběrové dny. Výzva se odvysílala i v obecním rozhlase, aby mohli pomoci a zúčastnit se i obyvatelé obce. Práce bylo hodně, ale pracovali jsme s chutí sobě vlastní a s velkým nasazením. Naplnila se tři velká auta sběrovým papírem. Konečná částka byla naprosto neuvěřitelná. Za papír jsme dostali skvělých 24 456 Kč, které byly poslány na konto obce Hrušky.

Chci tímto poděkovat paní ředitelce Ivě Navrátilové, která tomuto nápadu vyšla vstříc a začala okamžitě jednat s firmou, která papír vykoupila. Také chci poděkovat všem obyvatelům obce, obecnímu úřadu za propagaci, žákům i učitelům, kteří tuto akci podpořili a pomohli nám.

Ing. Jana Vavrušová

Tornádo charita

Tornádo charitativní akce

23. 10. 2021 - Vyřazení žáků devátých tříd

Vyřazení žáků devátých ročníků

Tento školní rok byl poněkud zvláštní. Covid ovlivnil život všech lidí, žáků nevyjímaje. V podstatě jsme se s deváťáky více slyšeli přes počítače, než viděli ve třídě. Proto jsem velmi ráda, že i přes nemožnost se potkávat osobně ve školních lavicích, jsme měli tu příležitost se důstojně rozloučit tváří v tvář.

Vyřazování deváťáků proběhlo v kulturním domě poslední pátek v měsíci červnu. Po dojemných proslovech třídních učitelek Aleny Bartoňkové a Jitky Zahradníkové a zástupců žáků z obou tříd došlo na samotné šerpování a předávání pamětních listů a dárečků.

Přejeme našim milým absolventům úspěšný start v nové škole a vykročení tou správnou nohou. A doufáme, že jim už situace bude přát a s novými spolužáky se budou potkávat osobně ve svých školních třídách.

Vyřazení21

Vyřazení21 1

Copyright © 2015. Základní škola Libina