^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

02. 01. - Lyžařský výcvik

Dobrý den milí rodiče,

s vládním nařízením v oblasti školství, potažmo v oblasti pořádání lyžařských kurzů pro školní rok 2021/2022, přichází i "covidová pravidla", která podstatně komplikují pořádání školních lyžařských kurzů. Jak jste již určitě zaznamenali ve sdělovacích prostředcích jsou lyžařské kurzy zatím pouze pro žáky očkované, resp. po prodělaném covidu. Ostatní žáci by museli absolvovat PCR testování. To by prakticky znamenalo, že by neočkovaní žáci museli na test v neděli před odjezdem, v úterý a teoreticky i ve čtvrtek, pokud by ještě v pátek chtěli lyžovat. 

Vzhledem k těmto komplikacím, resp. očekávaným změnám nové vlády, bude konečné rozhodnutí týkající se pořádání lyžařského kurzu pro školní rok 2021/2022 oznámeno vedením školy dne 03.01.2022.

S přáním klidných svátečních dní

Mgr. Leoš Minář – vedoucí lyžařského kurzu

15.12.2021 - Testování

Vážení rodiče, 

od 6. ledna 2022 přechází naše škola opět na PCR testování. Z důvodu vývoje epidemiologické situace může nastat, že testování podstoupí všichni žáci, tedy i ti, kteří nemoc prodělali a jsou v ochranné lhůtě, a také ti, kteří byli očkováni. Z tohoto důvodu Vás žádáme o vyplnění Souhlasu se zpracováním osobních údajů, který bude žákům předán ve škole. 

Pokud je to možné, prosíme, aby děti podepsané souhlasy odevzdaly třídním učitelům nejpozději do 20. 12. 2021.

Pokud dítěti souhlas neudělíte, toto bude testováno testy, které si donese do školy s sebou. 

Vedení ZŠ Libina

Souhlas se zpracováním údajů

13.12.2021 - Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji vzhledem k epidemiologické situaci na úterý 21. 12. a středu 22. 12. 2021 volné dny pro žáky ZŠ Libina.

Na tyto vyhlášené volné dny plynule navážou od čtvrtka 23. 12. 2021 vánoční prázdniny.

Žáci se do školy vrátí v pondělí 3. 1. 2022.

Mgr. Bc. Iva Navrátilová, ředitelka školy

  

Copyright © 2015. Základní škola Libina